Navigatie

Opleiding Bijzondere Bekwaamheden Oogheelkunde voor Huisartsen voor bijschrijving in het CHBB-register

Kernpunten van de Opleiding Bijzondere Bekwaamheden Oogheelkunde voor Huisartsen (BBOH)

Startdatum zaterdag 28 september 2019

De opleiding bestaat uit een uitgebreide opfriscursus oogheelkunde inclusief een practicum met onder andere spleetlamponderzoek en (in)directe funduscopie. Door het onderwijs over een periode van een half jaar te integreren met zelfstandig uitgevoerde huisartsoogheelkunde in eigen praktijk, kunt u aan het eind van de opleiding een goed oogheelkundig onderzoek uitvoeren en een inschatting maken van het te volgen traject. Aan de orde komen: samenwerking met de klinisch optometrist, voorlichting aan de patiënt en gezamenlijke besluitvorming met de patiënt.De opleiding BBOH richt zich op de anderhalvelijnsoogzorg. In de anderhalvelijnsoogzorg doen de huisarts en klinisch optometrist meer samen en wordt preciezer doorverwezen naar de oogarts. Centraal staat de goede triage van de patiënt met oogheelkundige
klachten.

Programma BBOH

Voorafgaand aan de cursus maakt u de e-learnings "Rood oog en oogtrauma" en "Visusklachten" gebaseerd op NHG-standaarden 12 en 57. De opleiding BBOH bestaat uit één prakticumdag met klinische presentaties en praktisch oogheelkundig onderzoek, vier klinische avonden huisartsoogheelkunde en één avond toets en eindevaluatie. Voor de communicatie met docenten, de opbouw van uw persoonlijk portfolio door huiswerkopdrachten en de e-learnings is er een digitale omgeving ("blended learning concept").

Locatie

Alrijneziekenhuisgroep locatie Leiderdorp.

Accreditatie

De opleiding BBOH is geaccrediteerd door het College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB). Op deze website staan de registers van deelnemende huisartsen en de aanbieders van scholingen waaronder onze opleiding BBOH.
Geaccrediteerd voor in totaal 30 accreditatie punten bij het KNMG Cluster 1 (Huisarts, Specialist ouderengeneeskunde en Arts voor verstandelijk gehandicapten). Deze studiepunten worden geboekt in het GAIA-systeem. 

Opzet

Het onderwijs is een blended learning van e-learning, zelfstudie, praktijkonderwijs, college, toepassen in de eigen praktijk en nabespreking van patiënten.

Docenten / voorbereidingscommissie

Eyecareacademy in samenwerking met Alrijne Ziekenhuis.

 • P. Hardus, oogarts
 • R. van der  Pol, oogarts
 • R. Gebel, huisarts

Doelgroep

Huisartsen die de bekwaamheid Oogheelkunde willen verwerven conform de specificaties van het CHBB.

Aantal deelnemers

Minimaal zes maximaal twaalf deelnemende huisartsen.

Programma

Voor aanvang programma

 • E-learning "Het Rode oog en oogtrauma" volgens huisartsstandaard M57.
 • E-learning "Visusklachten" volgens huisartsstandaard M12.

Overzicht tijden en onderwijsruimten

ActiviteitDatumTijdAlrijne ZHZaal / practijkruimte
Praktijkonderwijszaterdag 28 september 20199:00-17:00 uurLeiderdorpRuimte 51
Klinische bespreking 1donderdag 31 oktober 201917:00-22:00 uurLeiderdorpVergaderzaal 4, woonflat
Klinische bespreking 2donderdag 19 december 201917:00-22:00 uurLeiderdorpVergaderzaal 4, woonflat
Klinische bespreking 3donderdag 6 februari 202017:00-22:00 uurLeiderdorpVergaderzaal 4, woonflat
Klinische bespreking 4donderdag 26 maart 202017:00-22:00 uurLeiderdorpVergaderzaal 4, woonflat
Examendonderdag 14 mei 202017:00-22:00 uurLeiderdorpVergaderzaal 4, woonflat

Cursusdag praktijkonderwijs

 • Zaterdag 28 september cursusdag in het Alrijneziekenhuis Locatie Leiderdorp ruimte 51 (ruimte naast de poli oogheelkunde): praktijkonderwijs oogheelkundig onderzoek.
 • Hierbij is ook ter demonstratie de benodigde apparatuur aanwezig.
 • De ervaring leert dat het lastig is oogheelkundig onderzoek in de dagelijkse huisartspraktijk te integreren. Ter ondersteuning kunnen assistenten worden ingezet voor de meting van visus en oogboldruk; Om de assistenten te scholen wordt een aparte bijeenkomst afgesproken. 

Vier keer een klinische avondbespreking met casuspatiënten 

Voorafgaand aan de avond worden op de website repetitievragen aangeboden van de stof van de vorige sessie. Deze worden behandeld. Daarna bespreking van ingebrachte patiënten vanuit de eigen praktijk. De bedoeling is om het klinisch redeneren en praktische handelingen in de groep te bespreken. De onderzoekingen die lastig waren worden verder uitgediept, toegelicht en geoefend.

Het is mogelijk avondbespreking op locatie te houden afhankelijk van de wensen van de groep.

 1. Donderdagavond 31 oktober 2019: Klinische bespreking 1.
 2. Donderdagavond 19 december 2019: Klinische bespreking 2.
 3. Donderdagavond 6 februari 2020: Klinische bespreking 3.
 4. Donderdagavond 26 maart 2020: Klinische bespreking 4.

Afsluitend examen 

 • Donderdagavond 14 mei 2020: examen

Coördinator

De heer Drs. Rien Luiten M.D.
E-mail: info@eyecareacademy.nl
Tel: 06 30577852

© 2017 - 2019 eyecareacademy | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel