E-learning OCT pathologie voor optometristen, orthoptisten en TOA's

Titel

Ruud van der Pol, Patricia van Hilten, Peter Hardus en Rien Luiten (2020), OCT pathologie voor optometristen, orthoptisten en TOA's, e-learning, Eye Care Academy, ISBN 978-94-92423-16-0

Accreditatie

Toegekende accreditatie

Geaccrediteerd onder nummer 404867 bij

(Sub)specialismeCategoriePuntenDatum einde accreditatie
ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici)OVN - Scholing3,51-8-2024
ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici)NVvO - Scholing3,51-8-2024
KABIZ - Technisch Oogheelkundig Assistenten (NvTOA)NvTOA - Scholing3,5Certificaat na afsltuing

 

Inhoud

Docenten

 • Drs. R. van der Pol, oogarts (vakinhoudelijke begeleiding)
 • P.C. van Hilten,  (vakinhoudelijke begeleiding)
 • Drs. R. Luiten, arts (systeembeheerder en technische ondersteuning)

Inhoud

Een workshop van drie en een half uur accreditatie

Bij welke actuele onderwerpen - in de gezondheidszorg, het paramedisch werkveld en/of de praktijk van de beroepsgroep - sluit de scholing aan ?

Een groep oogheelkundige afwijkingen zoals maculadegeneratie, diabetische retinopathie en glaucoom komen veel voor en zijn (steeds meer) behandelbaar. De beroepsgroep speelt hier een belangrijke rol in met in de praktijk uitbreidende kennis en vaardigheden.
Een vroegtijdige diagnose, zoals door gebruik te maken van een OCT-apparaat, is medebepalend voor het verdere beloop en behandeling van een groep veelvoorkomende oogheelkundige afwijkingen. Monitoren van een bekende afwijking is tevens ondersteunend voor de therapie en verloop van de aandoening. Dit past bij de demografische vergrijzing van de Nederlandse populatie en de breed gedragen wens om de zelfstandigheid van Nederlanders zo lang mogelijk te handhaven. Voldoende functioneel gezichtsvermogen is hier een belangrijke randvoorwaarde voor. De beschreven aandoeningen hebben meestal met elkaar gemeen dat ze in hun natuurlijk beloop het gezichtsvermogen (sterk) kunnen verminderen.


Wat is de meerwaarde ten opzichte van het bachelor programma van de doelgroep
De OCT is een apparaat dat eind jaren negentig van de vorige eeuw voor het eerst gebruikt werd in academische ziekenhuizen. Na diverse verbeteringen is het apparaat steeds breder ingezet. Ondertussen bij elke oogheelkundige praktijk en steeds meer optometrische praktijken. Een en ander ondersteunend en samenwerkend met de huisarts ('anderhalvelijns oogzorg'). De opleidingsprogramma's op de HBO loopt hier achteraan met het scholingsprogramma. Deze e-learning is een aanvulling en verrijking van het bestaande bachelorprogramma.

Het programma is een verbreding van het bachelorprogramma omdat kennis van de praktijk verbreed wordt ten opzichte van het afstudeerniveau. Het is tevens een verdieping van het onderwijs over dit onderwerp in de laatste jaren. De beelden van de OCT worden met nieuwe generaties OCT ook steeds beter door koppeling aan databases, verbetering van de resolutie en koppeling aan andere oogheelkundige onderzoeken. De eerder opgeleide cursisten hadden hier dus nog geen kennis van kunnen nemen.

Plaats en tijd

De e-learning wordt na aanschaf in de webshop van de Eye Care Academy toegankelijk gemaakt voor de cursist. Er is geen contactonderwijs.

Doelgroep

Optometristen, orthoptisten, arts-assistenten oogheelkunde, physician assistants en TOA´s (zie hierboven voor toegekende accreditatie)

Kosten en inschrijving

De kosten voor deelname aan deze workshop zijn €75,- exclusief btw (€90,75 inclusief btw) In de kosten zijn inbegrepen:

 1. de check-intoets (meting van de instroomkennis)
 2. toegang tot de digitale hoofdstukken met intrinsieke toetsing en verificatie van de route en gebruik van de bladzijden
 3. de toetsing en verificatie in de digitale omgeving
 4. de check-out toets (meting van de uitstroom kennis)
 5. de afsluitende eindtoetsing die drie maal herkanst kan worden
 6. de scholing wordt afgesloten na het doorwerken van de check-intoets, het af met accreditatiepunten na het voldoende maken van één toets kans.
 7. Tijdens het volgen van de e-learning staan Drs. R v.d. Pol en P.C. van Hilten (inhoud) en drs. Luiten (techniek) klaar om u met raad en daad te ondersteunen. via het interne e-mailsysteem of via de gegeven e-mailadressen.

Opgeven kan door via de webshop van www.eyecareacademy.nl een e-learning aan te schaffen.

Lesdoelstellingen

 • Kennisopbouw, herhaling en inprenting van het gebruik en toepassing van de OCT
 • Kennis en praktisch handelen op basis van welke soort OCT zet ik in bij welke pathologie

Bedoeling

Om het gebruik en toepassing van de OCT in de oogheelkundige praktijk uit te leggen.

Activiteiten

1. Check intoets: De bedoeling is om de alreeds aanwezige kennis van de cursist te meten

2. OCT normale retina: beschrijft en bespreekt (met foto’s, tekeningen en tekst), en test (met tussenliggende meerkeuzevragen) de normale retina aan de hand van fundus en OCT beelden.

3. OCT maculadegeneratie en gelijkende pathologie: beschrijft en bespreekt (met foto’s, tekeningen en tekst), en test (met tussenliggende meerkeuzevragen) de afwijkende gele vlek (macula lutea) aan de hand van fundus- en OCT beelden. Maculadegeneratie is in Nederland een veel voorkomende oorzaak van slechtziendheid en zelfs blindheid.

4. OCT macula en glasvocht pathologie: beschrijft en bespreekt (met foto’s, tekeningen en tekst), en test (met tussenliggende meerkeuzevragen) aandoeningen zoals maculapucker, tractiesyndroom, maculagat en netvliesloslating (ablatio retinae). Dit zijn regelmatig voorkomende oogheelkundige aandoeningen. Een (tijdige) diagnose is nuttig omdat sommige van deze aandoeningen te behandelen zijn. (6+MC)

5. OCT diabetische retinopathie: beschrijft en bespreekt (met foto’s, tekeningen en tekst), en test (met tussenliggende meerkeuzevragen) de retina van suikerziektepatiënten aan de hand van fundus en OCT beelden. Mensen met diabetes lopen het risico op diabetische oogaandoeningen, waaronder diabetische retinopathie (DR) en diabetisch macula oedeem (DMO). Microvasculaire veranderingen als gevolg van slecht gecontroleerde bloedsuikerspiegel kunnen bloedvaten in het netvlies beschadigen en leiden tot ernstig verlies van gezichtsvermogen of blindheid. Door een (tijdige) diagnose en monitoren van deze complicaties kan de ontwikkeling soms worden afgeremd en complicaties worden behandeld. (7+MC). 

6. OCT vaatocclusies: beschrijft en bespreekt (met foto’s, tekeningen en tekst), en test (met tussenliggende meerkeuzevragen) de door vaatafsluitingen getroffen retina aan de hand van fundus en OCT beelden. (5 + MC). Vaatocclusies zijn onder te verdelen in afsluiting van de ader en slagader. De afsluiting van een retinale ader komt in de EU bij 1,1 miljoen mensen boven de 55 jaar voor.

7. OCT retinale pathologie: beschrijft en bespreekt (met foto’s, tekeningen en tekst), en test (met tussenliggende meerkeuzevragen) een diverse groep belangrijke retina-afwijkingen aan de hand van fundus en OCT beelden (11+MC).

8. OCT glaucoom: beschrijft en bespreekt (met foto’s, tekeningen en tekst), en test (met tussenliggende meerkeuzevragen) de retinaveranderingen door glaucoom aan de hand van fundus en OCT beelden (7+MC). Glaucoom is niet hetzelfde als oogdrukverhoging (dit is echter wel een belangrijke risicofactor). Voor de diagnose glaucoom is een afwijking van het netvlies en oogzenuw van belang. Deze kan anatomisch zijn (zichtbaar worden gemaakt met de OCT en funduscopie) en functioneel (uitval van delen van het gezichtsveld). De gevolgen van glaucoom zijn therapeutisch af te remmen waardoor tijdige diagnosen en monitoren nuttig zijn.

9. OCT papilpathologie en neurologie: beschrijft en bespreekt (met foto’s, tekeningen en tekst), en test (met tussenliggende meerkeuzevragen) de afwijkende discus nervi optici of papil aan de hand van fundus en OCT beelden (11+MC). De papil bestaat uit de axonen van ganglioncellen van de retina en bloedvaten. De papil kan zichtbaar veranderen door afwijkingen van de zenuwvezels en bloedvaten.

10. OCT voorsegment pathologie: beschrijft en bespreekt (met foto’s, tekeningen en tekst), en test (met tussenliggende meerkeuzevragen) de normale retina aan de hand van OCT beelden (1+MC). Het voorste oogsegment is met de spleetlamp goed in beeld te brengen. De OCT heeft echter een toegevoegde waarde bij het in beeld brengen van diverse afwijkingen.

11. Check out toets: De bedoeling is om de opgedane kennis van de cursist te vergelijken met de check in kennis.

12. Eindtoets OCT Pathologie: De eindtoets is voldoende indien 70% van de vragen juist is beantwoord. Tevens is bij de eindtoets de uitleg van de vragen opgeschreven. De eindtoets kan twee keer herkanst worden. Bij andere e-learnings komt dit in de praktijk niet voor. Niettemin staan op de achtergrond andere toetsen klaar die op aanvraag beschikbaar worden gemaakt na een verzoek aan de coördinator Rien Luiten, arts (emailadres: info@eyecareacademy.nl).

13. Begrippenlijst

14. Literatuur

15. Evaluatie: Evaluatie e-learning "OCT-Pathologie" Feedbackformulier. Deze informatie gebruiken we om bij een volgende versie de ‘tips en tops’ van cursisten door te voeren.

Algemeen

Tijdens de e-learning worden de volgende activiteiten doorgenomen met een conservatieve schatting van de benodigde tijd. De totale geschatte tijd is ruim voldoende om 3,5 accreditatie uren te rechtvaardigen

Nabespreking en evaluatie

Tijdens de e-leaning is er gelegenheid tot het stellen van vragen per e-mail

De e-learning wordt afgesloten met een evaluatie

Tijdsbesteding

Ruim 3,5 accreditatie-uren

Afronding en accreditatie

De accreditatie voor 3,5 uren wordt verleend na het voldoen aan de volgende drie voorwaarden:

 • De cursist heeft alle vragen in de check-in, hoofdstukken en check-out gemaakt.
 • De cursist heeft alle videoclips beluisterd en alle pagina’s gelezen
 • De cursist heeft het afsluitende meerkeuze-examen voldoende gemaakt, eventueel na meerdere pogingen. Bij drie keer een onvoldoende wordt de hele cursus op nieuw afgelegd.

Door de opbouw van de digitale omgeving is voor de docenten een raport beschikbaar betreffende de uitslagen van elke gemaakte vraag en de doorgebrachte tijd en bekeken onderwerpen.

De consensus waarop de nascholing gebaseerd is

Boeken en publicaties

 • Titel: Practical handbook of OCT Auteurs: Bruno Lumbroso en Marco Rispoli
 • Titel: Optical Coherence Tomography Auteur: Darvin A. Landry
 • Titel: Clinical Ophthalmology, a systematic approach Auteur: J.J. Kanski
 • Titel: The Massachusett Eye and Ear Infirmary, Illustrated Manual of Ophthalmology Auteurs: Peter K. Kaiser, Neil J. Friedman
 • Studie AMC Prof.Dr. R.O. Schlingemann Retinadikte
 • Margolis, R. and R.F. Spaide (2009). “A pilot stud of enchanced depth imaging optical coherence tomography of the choroid in normal eyes.” American Journal of Ophthalmology 147(5):811-815.

Sites
www.oogheelkunde.org
www.oogartsen.nl

Evaluatie: tops en tips

Na het afronden van het tentamen zal gevraagd worden de ervaringen terug te koppelen door een korte digitale evaluatie zodat de leerervaring van de cursisten kan worden verwerkt in navolgende cursussen.

© 2017 - 2024 eyecareacademy | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel