E-learning visusklachten M12 2025 voor huisartsen, optometristen en orthoptisten

Titel

Hardus, P en Luiten, R (2019) Visusklachten 2021 e-learning Eye Care Academy ISBN 978-94-92423-20-7

Accreditatie

Inhoud

Een geaccrediteerde e-learning van drie uur. Deze cursus is opgezet om de oogheelkunde zoals die door de huisarts wordt bedreven toe te lichten. Aandoeningen van oogleden,oogharen,conjunctiva, cornea, sclera en uvea die gepaard (kunnen) gaan met een rood oog komen aanbod. Ook traumata die een rood oog tot gevolg kunnen hebben passeren de revue. De grote lijnen worden gevolgd. U bent na deze cursus in staat om de meest voorkomende beelden te interpreteren, alarmsymptomen bij het rode oog te herkennen en adequaat actie te ondernemen. De opbouw is een systematische benadering met als hoofdstukken:

  • Epidemiologie, anatomie en fysiologie, refractie, kliniek en alarmsymptomen
  • Gezichtsscherpte: meting, gradatie en correctie
  • Visusklachten: Subjectief, Objectief, Evaluatie, Plan
  • Visusklachten en leeftijd
  • Visusklachten: Voorlichting, verwijzing, aandachtspunten
  • Visusklachten: Kernboodschappen

Plaats en tijd

De e-learning wordt na aanschaf in de webshop van de Eye Care Academy toegankelijk gemaakt voor de cursist. Er is geen contactonderwijs.

Kosten en inschrijving

De kosten voor deelname aan deze e-learning zijn €75,- exclusief btw (€90,75 inclusief btw) In de kosten zijn inbegrepen:
1.    de check-intoets (meting van de instroomkennis)
2.    toegang tot de digitale hoofdstukken met intrinsieke toetsing en verificatie van de route en gebruik van de bladzijden
3.    de toetsing en verificatie in de digitale omgeving
4.    de check-out toets (meting van de uitstroom kennis)
5.    de afsluitende eindtoetsing die drie maal herkanst kan worden
6.    de scholing wordt afgesloten na het doorwerken van de check-intoets, het af met accreditatiepunten na het voldoende maken van één toetskans.
7.    Tijdens het volgen van de e-learning staan Dr. Hardus (inhoud) en drs. Luiten (techniek) klaar om u met raad en daad te ondersteunen. via het interne e-mailsysteem of via de gegeven e-mailadressen.
Opgeven kan door via de webshop van www.eyecareacademy.nl een e-learning aan te schaffen.

Lesdoelstellingen

  • Kennisopbouw, herhaling en inprenting van de achtergronden en meest voorkomende oogheelkundige ziektebeelden in de huisartsenpraktijk.
  • De diagnostiek en behandeling van de meest voorkomen ziektebeelden in de huisartspraktijk.
  • Kennis en praktisch handelen op basis van oogheelkundige klachten en alarmsignalen.
  • Kennis, inzicht en directe toepassing van de ziektebeelden die zelf behandeld kunnen worden, de beelden waarbij een consult oogarts nuttig is, de beelden die moeten worden ingestruurd naar de oogarts en de spoedverwijzingen.

Bedoeling

Visusklachten komen veel voor en hebben een variabele etiologie. De onderliggende oorzaken zijn een diverse groep oogheelkundige ziektebeelden die variëren van onschuldig en self limiting tot ernstige oogheelkundige pathologie die onbehandeld mogelijk blijvende visuele schade kunnen veroorzaken. De huisarts speelt de centrale en getalsmatig grote rol bij de duiding en aanpak van visusklachten. 
De bedoeling van deze e-learning is om visusklachten in de huisartspraktijk zo praktisch, efficiënt en veilig mogelijk te benaderen en door te nemen.

Activiteiten

Algemeen

Tijdens de e-learning worden de volgende activiteiten doorgenomen met een conservatieve schatting van de benodigde tijd. De totale geschatte tijd is ruim voldoende om 4 accreditatieuren te rechtvaardigen

Nabespreking en evaluatie

Tijdens de e-leaning is er gelegenheid tot het stellen van vragen per e-mail
De e-learning wordt afgesloten met een evaluatie

Tijdsbesteding

Ruim 3 accreditatie-uren

Afronding en accreditatie

De accreditatie voor 4 uren wordt verleend na het voldoen aan de volgende drie voorwaarden:
De cursist heeft alle vragen in de check-in, hoofdstukken en check-out gemaakt.
De cursist heeft alle videoclips beluisterd en alle pagina’s gelezen
De cursist heeft het afsluitende meerkeuze-examen voldoende gemaakt, eventueel na meerdere pogingen. Bij drie keer een onvoldoende wordt de hele cursus op nieuw afgelegd.
Door de opbouw van de digitale omgeving is voor de docenten een raport beschikbaar betreffende de uitslagen van elke gemaakte vraag en de doorgebrachte tijd en bekeken onderwerpen.

Evaluatie: tops en tips

Na het afronden van het tentamen zal gevraagd worden de ervaringen terug te koppelen door een korte digitale evaluatie zodat de leerervaring van de cursisten kan worden verwerkt in navolgende cursussen.

© 2017 - 2024 eyecareacademy | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel